Oral turinabol (4-chlorodehydromethyltestosterone), oral turinabol (4-chlorodehydromethyltestosteron